سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جانباز کارگردان یا کارگردان جانباز!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “والعصر” نوشت :

از وقتی کم پیدا شده ای…فیلم های دفاع مقدسمان طعمشان کمی آبکی شده…

تعدادشان زیاد است، مخاطبینشان هم فراوان…

گاهی پرفروشترین فیلم سال میشوند.. گاهی معروفترین کمدی سال!!!

هدفشان چیست، نمیدانم گمانم هدف اصلی خنده و شادیست….

یا پرفروش شدن… یا معروف شدن!!!!

هر چه هست این روزها که تو کم پیدا شده ای….

هر وقت دلمان قهقه میخواهد سراغی از فیلم های دفاع مقدس میگیریم!!!!