ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سیاست آبدوغ خیاری

نوبت شما به نقل از وبلاگ “معبر سایبری فندرسک” نوشت: خانم راستگو مگر نمیدانستید شما بخاطر حزبی که در آن هستید رأی آوردید؟ پس باید سرسپرده آن حزب باشید. اگر حزب شما گفت مردم را بکشید باید بکشید. مگر نمیدانستید حزب شما برای شکم است و … نه برای مردم؟ پس چرا از مردم حمایت کردید؟

rastgoo

هرچقدر با خودم کلنجار رفتم که حرفی نزنم اما دنگم آمده بود که چیزی بگویم…
خانم راستگو مگر نمیدانستید شما بخاطر حزبی که در آن هستید رأی آوردید؟ پس باید سرسپرده آن حزب باشید. اگر حزب شما گفت مردم را بکشید باید بکشید. مگر نمیدانستید حزب شما برای شکم است و … نه برای مردم؟ پس چرا از مردم حمایت کردید؟ مگر نمیدانستید بعضی از احزاب رشوه می گیرند تا برای منافع بعضی ها کار کنند؟ مگر نمیدانستید این انقلاب ارث بابای بعضی هاست؟ پس چرا بخاطر مردم رأی دادید؟ اگر حزب شما میخواست برای مردم کار کند امثال آن خواننده ای که صدا و سیما هم مدت هاست از پخش صدایش اکراه دارد در آن جای نداشتند. اگر حزب شما به فکر مردم بود بجای اینکه دنبال مشکلات مردم باشند به فکر موقعیتشان نبودند. دیدید اشتباه از شما بوده است؟ شما گناهکارید و باید پاسخگوی آنهایی که ادعای وارث بودن این انقلاب را دارند باشید نه مردم و خدای مردم. حالم از این سیاست آبدوغ خیاری بهم میخورد….

با همان هایم که در دین غش زدند/ ریشه اسلام را آتش زدند
با همان ها کز هوس آویختند / زهر در جام خمینی ریختند
پای خندق ها اُحد را ساختند / خون فروشی کرده خود را ساختند
زنده های کمتر از مرده ها / با شما هستم غنیمت خوارها
بذر هفتادو دو آفت در شما / بردگان سکه ! لعنت برشما
باز دنیا کاسه خمر شماست / باز شیطان اولی الامر شماست…

انتهای پیام