ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نگاه ابزاری غرب به زنان بدون حقوق انسانی

نوبت شما به نقل از وبلاگ (حریم ریحانه): غربی ها در باره ی جنس زن باید پاسخگو با شند ، آنها به زن خیانت کردند . تمدن غربی به زن هیچ چیزی نداده است .

2

دختران مسلمان وزنان مومن ! این را هم بگوییم که اروپایی که امروز ادعا می کند زن در آن جا آزاد است ،تا نیم قرن پیش در همین اروپا ، به زن اجازه داده نمی شد که در مال شخصی خودش تصرف کند !یعنی مثلا یک زن اروپایی یا آمریکایی ، تا پنجاه ،شصت سال قبل از این ، اگر میلیون ها ثروت داشت ، خودش حق نداشت که این ثروت ، به میل واراده ی خودش استفاده کند، باید در اختیار شوهر یا پدر ویا برادرش وآنها هم به میل خودشان از ثروت این خانم – یا برای او ویا برای خودشان– استفاده می کردند !

زن از دیدگاه مقام معظم رهبری ،ص 65

غرب بدهکار ، باید پاسخ بدهد …

غربی ها در باره ی جنس زن باید پاسخگو با شند ، آنها به زن خیانت کردند . تمدن غربی به زن هیچ چیزی نداده است . اگر پیشرفت علمی وسیاسی وفکری دیده می شود ، مال خود زن هاست . آنچه که غربی پایه گذار این خشت کج وبنای کج بود ، بی بندو باری وابتذال زنانه است . زن را به ابتذال کشانده اند وداخل خانواده ی او را هم اصلاح نکرده اند . مکرر در مطبوعات آمریکایی واروپایی ،میزان بالای زن آزاری ها وشکنجه ها و بی مهری ها منتشر شده است . فرهنگ غربی در مورد زن در مورد بی بندو باری وابتذال کشاندن زنان آن مناطق موجب شده است که خانواده سست بشود ؛ بنیان خانواده متزلزل بشود ؛ زن و مرد در داخل خانواده خیانت به یکدیگر برایشان خیلی مهم شمرده نشود . این گناه نیست ؟ این ، خیانت به جنس زن نیست ؟با این فرهنگ از همه دنیا هم طلبکارند ؛ در حالی که باید بدهکار باشند ! فرهنگ غرب در مورد زنان باید در موضع مدافع قرار بگیرد باید از خودش دفاع کند ؛ باید توضیح بدهد ؛ اما غلبه وسلطه ی سرمایه داری ورسانه های مستکبر وجبار غربی قضیه را به عکس می کنند آنها می شوند طلبکار ؛ آنها می شوند مدافع حقوق زن به قول خودشان و به اصطلاح خودشان ! در حالی که چنین چیزی نیست . البته در بین غربی ها هم مسلماً متفکرانی ، فلاسفه ای ، انسان های صادق و صالحی هستند که صادقانه فکر می کنند وحرف می زنند .آنچه که من می گویم گرایش عمومی فرهنگ وتمدن غربی به زیان زن وبرعلیه زن است .

بیانات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با گروه کثیری از بانوان