نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

روزگار جبهه ها یادش بخیر

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ علمدار کمیل  ” نوشت: توی عملیات رمضان،

jebhe-L

توی عملیات رمضان،

ته صف جیره آب ایستاده بودم

بهم آب نرسید!

بغل دستیم لیوان آب رو داد دستم.

گفت:من زیاد تشنه ام نیست،نصفش رو تو بخور.

فرداش شوخی شوخی به بچه ها گفتم:

از فلانی یاد بگیرید،

دیروز نصف آب لیوانش رو داد به من.

یکی گفت:

لیوانا همش نصفه بود!!!