سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ای حضرت کریم، عزیز خدا بیا …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ظهور بهار ” نوشت :

هر صبح میکنم به ظهورت دعا،بیا
ای آشنای خلوت هر آشنا،بیا
هر پنجره به سوی شما موج می زند
ای روح پر تلاطم دریا،بیا بیا
از ذوالفقار،پاک نما آن غبار را
یعنی ستاره سحر مرتضی بیا
ای در تو زنده تا به ابد صبر فاطمه
آقا به جان خیر النسا بیا
در یاب با تصدقی این مستمند را
ای حضرت کریم،عزیز خدا بیا