آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آشپزها غذای بهتر براش می ریختند

نوبت شما به نقل از وبسایت “خون بها” نوشت:

فرمانده بود اما برای گرفتن غذا مث بقیه رزمنده ها توی صف می ایستاد.

سر صف غذا هم جلویی ها به احترامش کنار می رفتند،می خواستند او زودتر غذاش رو بگیره.او هم عصبانی می شد ول می کرد و می رفت…

4046041697944110581

نوبتش هم که می رسید آشپزها غذای بهتر براش می ریختند،او هم متوجه می شد و می داد به پشت سریش…!

 

خاطره ای از زندگی سردار شهید محمود کاوه