اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

پشت مانيتور ، عاشق نشويد!

نوبت شما به نقل از وبسایت “قرارگاه سایبری رسام” نوشت:

برخي كارشناسان ارتباط‌ هاي دوستانه اينترنتي بويژه دوستي‌هاي دختران و پسران در فضاي چت كه بعضا ممكن است به ازدواج‌هاي اينترنتي نيز ختم شود را حركت با چراغ خاموش و بي‌سروصداي زندگي تعبير كرده و ترجيح مي‌دهند پيش از آن كه در داخل يا خارج از كشور، كسي را انتخاب كنند ، او را در سكوت بشناسند؛ البته شكستن اين سكوت، كار را بر جوان سخت مي‌كند.

پسر يا دختري را تصور كنيد كه دقيقا بر مبناي خيال از پشت 2‌مانيتور ، رشته‌هاي ارتباط با همديگر را مي‌تنند و با اين كه چنين تنيدني كار لذت‌بخشي براي آن دو است؛ اما متوجه نمي‌شوند اين رشته‌ها آنقدر متراكم و حقيقي نيست كه تاب وزن واقعيت را داشته باشد.

PMAN

در واقع ذهن دختر يا پسر در لحظه چت ، تصوير ذهني را با تصوير عيني اشتباه مي‌گيرد. از سوي ديگر اعتياد به اين تصوير ذهني ، حاصل از وقت‌گذراني در دنياي مجازي ، فرد را از دنياي واقعي و دغدغه‌هايش از جمله كار، تحصيل، تفريح و مسووليت‌هاي ديگر بازمي‌دارد. او مجبور است تا پاسي از شب، چشم‌هايش را به مانيتور بدوزد و صبح فردا را با احساس خستگي، خمودگي و ضعف آغاز كند. در سايت ياهو، هزاران نفر در اتاق‌هاي چت در حال جستجوي فرد مورد نظر براي گفتگو هستند. كاربران حاضر در اين چت‌روم‌ها بيشتر نوجوانان و جوانان هستند كه گاه به دليل برخيمحدوديت‌هاي خانوادگي از يك سو و كنجكاوي براي برقراري ارتباط با جنس مخالف ساعت‌ها در فضاي مجازي براي يافتن فرد مورد نظر خود جستجو مي‌كنند.

 

اين روزها استدلال كاربراني كه در فضاي اتاق‌هاي چت به جستجوي دوست مي‌گردند؛ حول محور آشنايي با دنياي تازه، كسب تجربه و ايجاد زمينه‌اي براي شناخت و آشنايي‌هايي بيشتر بين 2 جنس مخالف مي‌چرخد: «مي‌خواهم خودم انتخاب كنم؛ پس لطفا منو از خطر نترسون.»

بيا فرار كنيم

بررسي پرونده‌هاي ارجاع شده به اداره آگاهي بويژه در بخش پرونده‌هاي مربوط به فرار دختران از خانه بيانگر اين است كه در بيشتر موارد، دختراني كه به دليل شرايط نامناسب خانوادگي، خانه را ترك كرده‌اند، پاي پسري كه بيرون از محيط خانه در شهر ديگري انتظارشان را مي‌كشيده تا با يكديگر به شهر يا كشور ديگري فرار كرده و آنجا زندگي مشترك خود را تشكيل دهند ، در ميان بوده است.

وعده‌هاي رنگارنگ و فريبنده‌اي كه در زندگي بسياري از دختران يا حتي زناني كه به اين اميد ، خانه را ترك مي‌كنند ، در همان چند روز اوليه حضور در خيابان رنگ سراب به خود مي‌گيرند و دختران جوان خيلي زود مي‌فهمند كه تمام آن حرف‌ها و آرزوهاي رنگارنگ و دلنشين كه از زبان مرد روياهايشان مي‌شنيدند ، فريبي بيش نبوده است.

انتهای پیام