نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

برای تورم..برای تو که هی ورم میکنی بیشتر!!!!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “من آخوندم” نوشت:

تورم

تخم مرغ وگوشت ومرغ و…………اصلا ناراحت نباشید که خیلی گرون شدن .

 

مهم اینه؛ همه عزیزان خدمتگذار که به عنوان مسؤول توفیق نوکری دارند سخت به فکر شماهستند.

 

واین خیلی خوبه که مادلسوز داریم واصلا نگران نیستیم………

 

..بااینکه وقتی سراغ هرچی می ری میبینی ورم کرده ودار میترکه اصلا نگران نشواین همون تدبیر

اموراست که سالهاست داره انجام میشه.

 

اینکه چرا دوستان عزیز خدمتگزار ودلسوز هیچ وقت نتونستن جلوی این ورم لعنتی رو بگیرند؟بماند……

 

ولی یک نکته ظریف داره واونم اینه که از قدیم گفتن سواره حال پیاده رو درک نمیکنه وسیر از گرسنه خبر نداره……………

 

اما روی سخنم باتوست تورم جان که دست ازسرما برنمیداری…باتو که پیش ما ناخوشان ،خوشی!!!

 

عزیز دل چی میخوای از جان نحیف ما ؟؟؟خوب برو سراغ هم قدخودت پسر جان…آخه ما که جانمون

تحمل اینهمه فشار رو نداره.

 

حداقل بروبا هم هیکل خودت گلاویز شو تاحداقل ما دلمون نسوزه…ببین تورم جان!!!!!

 

حالا که این خدمت گزاران ما نمیخوان دست از سرما برداری…حداقل خودت برو وبیخیال شو…….

بذار ما نفس بکشیم دیگه…..

به هر حال تورم عزیز ویار دیرین ورفیق قدیمی !!!می دونم از بس که همه بزرگان از تو

حرف زدن لوس شدی. ولی ببین نوردیده ؛تو برای همونها که درباره تو حرف می زنن

نون داری برای ما زهر مار هم نداشتی..پس برو با همونها بیاسای جان من….

انتهای پیام