فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کارکردهای بسیج در جنگ نرم

نوبت شما به نقل از وبلاگ (به سوی معرفت): جنگ نرم مجموعه اقداماتی است که باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می‌گردد.
13890631_1710162

چیستی جنگ نرم؟

جنگ نرم مجموعه اقداماتی است که باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می‌گردد. به عبارتی دیگر جنگ نرم نوعی سلطه در ابعاد سه گانه‌؛ حکومت، اقتصاد و فرهنگ است و از طریق استحاله الگوهای رفتاری در این حوزه‌ها ایجاد شده و نمادها و الگوهای نظام سلطه جایگزین آنها می‌گردد. در جنگ نرم، بدون منازعه و لشکرکشی فیزیکی، کشور مهاجم اراده‌ی خود را بر یک ملت تحمیل و آن را در ابعاد گوناگون با روش‌های نرم افزاری اجرا می‌کند. تغییرات حاصل از جنگ نرم، درونی، آرام، ذهنی و تدریجی است، این تهدید همراه با آرامش و خالی از روش‌های فیزیکی و با استفاده از ابزارهای تبلیغات رسانه ها، احزاب و تشکل‌ها ی صنعتی و قشری به شیوه القاء و اقناع انجام می‌پذیرد.

اهداف جنگ نرم

عمده‌ترین هدف در جنگ نرم تأثیرگذاری بر انتخابات‌ها و کنترل فرآیند تصمیم‌گیری و شیوه اطلاع‌رسانی و تغییر در نظام ارزش‌هاست که منجر به استیلای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها می‌شود. بدین ترتیب مهاجم فرهنگی سعی می‌کند با استفاده از برتری اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فن‌آوری به مبانی اندیشه و رفتار یک ملت هجوم آورد و با تغییر الگوهای رفتاری حریف و تضعیف، تحریف و احیانا نفی و طرد آنها، زمینه حاکمیت اندیشه، ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب خویش را فراهم آورد . در واقع در براندازی نرم، دشمن به‌دنبال آن است که طی فرایند طولانی و مستمر، بخشی از وفاداری مردم جامعه و مقبولیت نظام به کانون‏های اقتدار دیگری مانند سازمان‏های غیردولتی و یا نهادهای قومی منتقل گردد و بازیگر خارجی نیز با مدیریت خویش زمینه‌های اجتماعی لازم برای شکل‏گیری و گسترش آن در جامعه هدف را فراهم می‌نماید.

1- اهداف جنگ نرم در حوزه فرهنگی:

دشمن در جنگ نرم از نظر فرهنگی بدنبال تخریب باورها و مقابله با ارزش‌های دینی، انقلابی و اعتماد میان ملت و مسئولین می‌باشد. از دیگر اهداف طراحان این جنگ تصاحب تریبون‌های کشور جهت خنثی‌سازی باز و توجیهی نظام می‌باشد. مقابله با توسعه کمی و کیفی رسانه‌ها، موازی سازی رسانه‌ای ‌شامل تقابل با باورها یا مفروضات اساسی کشور، تقابل با ارزش‌های اساسی کشور و تقابل با الگوهای رفتاری هر کشور و جامعه‌ای خواهد بود. در حقیقت در این بعد دشمنان در صدد تقابل با فرهنگ ملی هر کشور برآمده و با آن به جنگ می‌پردازند .

2- اهداف جنگ نرم در حوزه سیاسی:

اپوزیسیون‌سازی و تشکیل جبهه فراگیر مخالفان، ارائه آموزش‌های لازم، شبکه‌سازی میان هسته‌های فعال، بی‌اعتبار‌سازی بازو‌های سیاسی، خنثی‌سازی بازوهای مدیریتی و نهایتا متزلزل ساختن شبکه‌های امنیتی کشور از جمله اهداف دشمن در این زمینه می‌باشد. دولت‌ها به مثابه واحد سیاسی در نظام بین‌الملل برای بقاء سیاسی خود به دنبال افزایش مشروعیت سیاسی نخبگان و رهبران خود است تا با برخورداری از این افزایش مشروعیت توان اقناع سازی افکار عمومی را بیشتر کسب نماید. اما در صورت عدم توان اقناع سازی می‌تواند این عامل به بحران‌های پنج گانه تبدیل شود. برانگیختن شکاف‌های قومی، نژادی، مذهبی و …. نبود عامل پیوند دهنده هویت‌های فروملی در سطح ملی هر کشور می‌تواند به بحران هویت منجر گردد. ایجاد شکاف بین مردم و رهبران و نبود حمایت به تصمیم رهبران و شکل گیری نافرمانی‌های مدنی در جامعه، بحران مشروعیت به وجود خواهد آورد. این عدم حضور در صحنه‌های سیاسی کشور از مصادیق بحران مشارکت است و به دنبال آن بحران توزیع و در نهایت با ورود دشمنان در حوزه تأثیرگذاری بر مردم، بحران نفوذ شکل می‌گیرد که جنگ نرم بر حوزه سیاست در پایان به نفوذ سیاسی بیگانگان منجر می‌گردد.

3- اهداف جنگ نرم در حوزه اقتصادی

در بعد اقتصادی مهم ترین هدف جنگ نرم این است که بتواند بر اقتصاد کشورهای مورد نظر تسلط یابد. چرا که غایت و هدف اقتصادی متکی بر بازار آزاد این است تا بتواند تسلط اقتصادی بیشتری را برای خود کسب و در نهایت به لذت و رفاه بیشتر مادی برسد. بنابراین بعد اقتصادی که با تغییر ذائقه‌ها و هدایت طرز تلقی‌ها و جهان‌بینی‌ها و نگرش‌ها و در نهایت تولید مدل رفتاری مشترک جهانی، آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند برای تسلط هرچه بیشتر اندیشه لیبرال دموکراسی که آن هم برای دریافت منافع اقتصادی و چپاول ثروت کشورهای ضعیف برنامه‌ریزی می‌گردد.

4- اهداف جنگ نرم در حوزه اجتماعی

در این حوزه هدف جنگ نرم ارائه جامعه باز تحت عنوان جامعه مدنیست که قوانین شرع تابع عرف و خواسته‌های مردم می‌گردد. تغییر سبک زندگی، ایجاد تشکل‌های حقوق بشری، تغییر الگو‌های مرجع، تقویت جنبش‌های فمنیستی و جذب نخبگان جامعه می‌باشد.

کارکردهای بسیج در جنگ نرم

با توجه به اهداف دشمنان انقلاب اسلامی از ساماندهی جنگ نرم در هر یک از زمینه‌های فوق، مجموعه قدرتمند و موثر بسیج می‌تواند در سطوح مختلف اقدامات و تلاش‌های گسترده‌ای را بعمل آورد.

الف) اقدامات فرهنگی

1- بصیرت افزایی نسبت به ابعاد مختلف جنگ نرم برای نخبگان و توده‌های جامعه
2- کمک به مهندسی فرهنگی کشور
3- شناسایی تهدیدات و آسیب‌های فرهنگی
4- سرعت بخشی و گسترش تولیدات فرهنگی
5- عمق بخشی فرهنگی در جامعه و حکومت
6- بهره گیری از امکانات و ظرفیتها موجود در بسیج فرهنگی
7- دفاع همه جانبه فرهنگی در مقابل ناتوی فرهنگی
8- استفاده از ابزارهای هنری همچون بازیهای رایانه‌ای و انیمیشن، فیلم سازی و ادبیات با همکاری هنرمندان متعهد بسیجی
9- مبارزه رسانه‌ای با جنگ نرم با همکاری کارشناسان رسانه‌ای بسیجی
10- افزایش معنویت در بسیج و خانواده‌های آنها با برنامه هایی نظیر برگزاری نماز جماعت در خیابانها و مراکز اصلی شهرها و برپایی جلسات
مذهبی بویژه با مضامین شاد به مناسبت‌های ولادت ائمه و اعیاد.

ب) فعالیت‌های اجتماعی

1- تحکیم بنیان خانواده و ارزش‌های اجتماعی
2- ارتباط گیری و تلاش در جهت گفتمان فرهنگی در جامعه
3- گسترش امر به معروف و نهی از منکر
4- تقویت غرب شناسی و جهت قدرت تحلیل گری مردم
5- الگو سازی و ارائه الگوهای ارزشی
7- ارتقاء روحیه نشاط، تلاش و امید به آینده
8- ساده زیستی و رعایت تقوای الهی
9- داشتن انگیزه، احساس مسئولیت و عمل به وظیفه
10- حفاظت از انقلاب اسلامی از طریق انسداد راههای نفوذ نااهلان به لایه‌های مدیریتی نظام

ج) اقتصادی

1- خنثی کردن ترفندهای دشمن جهت برهم زدن تعادل روانی جامعه در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها
2- همکاری تشکیلاتی با دولت در تامین مایحتاج ضروری مردم
3- ایجاد اشتغال و زدودن فقر اقتصادی
4- پیشتازی بسیجیان در امر صرفه جویی اقتصادی

د) اقدامات اطلاعاتی

1- رصد رسانه‌های سایبری و ماهواره ای
2- شبكه سازی نیروی فرهنگی كشور در قالب بسیج مقاومت نرم
3- شبكه سازی رسانه‌های همسو در داخل و خارج
4- رصد اطلاعاتی کامل اقدامات دشمن در یارگیری عناصر داخلی
5- شناسایی اخلال گران اقتصادی
6- هوشیاری نسبت به ورود ابزارهای رسانه‌ای جنگ نرم نظیر دستگاه‌های گیرنده و گوشی‌های همراه « آیفون و آندریود» که قابلیت اتصال آن
لاین به رسانه‌های آمریکایی را دارد. 3- رصد فعالیت گروه‌های شیطان پرستی و عرفان‌های کاذب

و) اقدامات امنیتی

1- نقش آفرینی در تولید امنیت نرم با گسترش فرهنگ بسیجی
2- شناخت تهدیدات نرم و تلاش در راستای دفع آنها
3- نقش آفرینی در تحکیم منابع قدرت نرم ازجمله مشروعیت سیاسی و کارآمدی نظام
4- تاثیر بخشی درتولید و افزایش قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی

نتیجه:

واقعیت این است که انقلاب اسلامی خود بزرگترین جنگ نرم عصر حاضر به حساب می‌آید که امام راحل(ره) آن را علیه استکبار جهانی سامان بخشیده و به باور صاحب نظران این جنگ، امروز دشمنان انقلاب اسلامی در حالت انفعالی و موضع پدافندی اقدام به طراحی تهدیدات نرم نموده اند. از این رو اصرار بر اصول انقلاب اسلامی و تلاش جهت تحقق آرمان‌های حضرت امام(ره) ما را به پیروزی در مقابل دشمن نزدیک می‌سازد.