دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سهميه كنكور يا پدر داشتن!؟ مساله اين است

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ستارگان” نوشت:

312134

وقتي كه گفت تازه سر سفره عقد فهميد پدر يعني چه؟ دلم هُري ريخت.

تازه فهميدم حتي اتوباني هم كه به نامت زدند، و نه حتي سهميه كنكور،

نمي تواند جاي خالي ات را برايش پر كند!!!!!

انتهای پیام