فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تعریف شهید وشهادت از دیدگاه آیت الله العظمی خامنه ای

نوبت شما به نقل از “ شمیم بهشت نوشت: آیت الله العظمی خامنه ای:

شهید یعنی شاهد،ناظر و حاضر – این به این معناست

siZrujp_535

آیت الله العظمی خامنه ای:

شهید یعنی شاهد،ناظر و حاضر – این به این معناست

که خون شهید ضایع نخواهد شدکه تبلور همان

آرمانهای او و آرزوهای اوست،

از میان مردم رخت بر نخواهد بست؛ این خاصیت شهادت است.