ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

موضوع انشاء

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ علمدار کمیل  ” نوشت:

«من می خواهم در آینده شهید بشوم…..»

xdjslpsks395hyto8u4j

«من می خواهم در آینده شهید بشوم…..»

 

معلم پرید وسط حرف علی و گفت:

ببین علی جان موضوع انشاء این بود که در آینده می خواهین چه کاره بشین، باید در مورد یه شغل یاکار توضیح می دادی. مثلا پدر خودت چه کاره است؟

 

«آقا اجازه…. شهید….»