دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

باشد که ما جزء این رفتگان باشیم…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مقتدر مظلوم” نوشت: آنها که گلوی استکبار غرب و شرق را فشردند چون شهید افشردی ها شدند!

1

آنان که حسین (ع) را فهمیدند ،
در جبهه ها چون شهید حسین فهمیده ها شدند!
و آنان که حسین زمانشان را شناختند و بهشتی شدند
چون شهید بهشتی ها شدند !

آنان که متوسل بودند و دست به دامان حضرت زهرا(س) شدند
چون شهید متوسلیان ها شدند!

آنها که گلوی استکبار غرب و شرق را فشردند چون شهید افشردی ها شدند!

مقتدر مظلوم - باشد که ما جزء این رفتگان باشیم...


همت داشتند و چون شهید همت ها شدند تا
مانند علمدار هدایت شهید علم الهدی ها شدند!

آنان که با این همت ها و علم آشنا شدند و
جهانی را با نام خود آرایدند چون شهید جهان آرا ها شدند!

آنان که در راه علم و جهاد مانند چراغی روشن شدند
چون شهیدان احمدی روشن ها شدند!

و این راهشان باز ادامه دارد …..
پ.ن: دیگه از این به بعد پست سیاسی کار نمی کنیم.

انتهای پیام