نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نامه ای که امام در بیمارستان قلب منتشر کرد!!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بسیجی” نوشت: ای ملت شریف ایران! به نهضت اسلامی خود ادامه دهید، و به اجانب ـ هر که باشد ـ اجازه ندهید که در سرنوشت شما دخالت کنند، و به غارتگریها برای همیشه خاتمه دهید، و با قاطعیت از امریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت ـ محمدرضا پهلوی ـ برخاسته بخواهید که این جانی و اموال مسروقۀ ملت را به ما برگردانند و تا پیروزی از پای ننشینید.

242

استقبال جوانان از بسیج عمومی

ملت مسلمان ایران

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

اینجانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومی استقبال نمودند تشکر می‏کنم. دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است در این موقع حساس که ملت با دشمنان سرسخت و ابرقدرتها خصوصاً امریکا که با مداخلۀ جنایتکارانۀ خودش در طول سلطنت غاصبانۀ محمدرضا پهلوی، ملت ما را از رشد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بازداشت، و ذخایر این ملت فقیر را به یغما برد، مواجه است، اگر غفلت شود و با قدرت و پشتکار در مقابل دشمنان بشریت خود را مهیا نکند، و با بسیج عمومی که به خواست خداوند متعال هیچ قدرتی نمی‏تواند با آن مقابله کند مهیای دفاع از کشور اسلام نشود، خود را و کشور خود را با دست خود به تباهی کشانده است. من از آنچه تاکنون به همت مردان و زنان با شرف و رزمنده شده است، امید آن دارم که در بسیج همه جانبۀ آموزش نظامی و عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی با تأیید خداوند متعال موفق شوند، و دورۀ تعلیمات و تمرینهای عملی نظامی و پارتیزانی و چریکی را شایسته، و به طوری که سزاوار یک ملت اسلامی بپاخاسته است، به پایان رسانند.

بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل، و با اتکال به خدای قادر، مجهز شوید به سلاح و صلاح؛ که خدای بزرگ با شماست؛ و دست قدرتی که قدرتهای شیطانی را در هم شکست پشتیبان جامعۀ الهی است.

من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی‏فرهنگ باشد.

ای مستضعفان جهان! بپا خیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید. و ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید.

ای ملت شریف ایران! به نهضت اسلامی خود ادامه دهید، و به اجانب ـ هر که باشد ـ اجازه ندهید که در سرنوشت شما دخالت کنند، و به غارتگریها برای همیشه خاتمه دهید، و با قاطعیت از امریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت ـ محمدرضا پهلوی ـ برخاسته بخواهید که این جانی و اموال مسروقۀ ملت را به ما برگردانند و تا پیروزی از پای ننشینید.

بارالها! پشتیبان ملت ما و جوانان عزیز ما باش که اینان برای رضای تو بپاخاسته‏اند و

با نهضت خود دشمنان دین را از صحنه رانده‏اند:اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیٍ قَدیر

سلام و درود بر ملت بزرگ و بر مبارزان راه حق و استقلال و آزادی.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

انتهای پیام