نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

در عصبانيت اين گونه باشيم

سایت “نوبت شما” به نقل از وبلاگ “ستارگان” نوشت:  گهگاهي كه در خانه بحثمان مي شد، تا مي ديد عصباني هستم، زود مي رفت پايين،مي نشست قرآن مي خواند.                   شهيد علي صياد شيرازي

249798

گهگاهي كه در خانه بحثمان مي شد، تا مي ديد عصباني هستم، زود مي رفت پايين،

مي نشست قرآن مي خواند.

انتهای پیام