می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کلاه پهلوی در سینما کشف حجاب کرد!

نوبت شما به نقل از (سقوط تا عروج): کلاه پهلوی خواست نشان دهد کشف حجاب رضا خان را… ولی… کشف حجاب در سینما راه انداخت!!!؟؟؟

5

کلاه پهلوی خواست نشان دهد کشف حجاب رضا خان را

ولی

کشف حجاب در سینما راه انداخت!!!؟؟؟

 

……………..

تیر82/دیدار با هنرمندان

حضرت آیت الله خامنه ای، عبور از خط قرمزهای اخلاقی ، دینی و فرهنگی را دارای ضررهای فراوان خواندند و خاطرنشان کردند: در برخی سریالها، نیازی به طرح اینگونه موارد ، اصولاً وجود ندارد و به هر حال مسائلی که شرع مقدس لازم دانسته است، در تولیدات هنری کاملا رعایت شود.

ایشان، ترویج ارتباط غلط زن و مرد را از جمله مسائل کاملاً غیرلازم برشمردند و در تشریح مفهوم صحیح انتقاد به عنوان یک عنصر ضروری افزودند: به موازات طرح نقاط منفی و تاریک جامعه، باید با طرح نقاط مثبت و ترسیم مبارزه شخصیتها و قهرمانهای سریال با زشتی ها و پلیدیها، بگونه ای عمل کرد که در نهایت ،آن نقاط منفی ،طرد و مغلوب شوند چرا که در غیر این صورت ،طرح نقاط منفی ،عملاً به نق زدنهای مکرر و سیاه نمایی تبدیل می شود و در جامعه یاس و نومیدی ترویج می کند.