اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خیلی خری!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کوتاه اما تاثیرگذار” نوشت:علامه جعفری می گفت: تو یکی از زیارتام که مشهد رفته بودم به امام رضا گفتم.یا امام رضا دلم میخواد تو این زیارت خودمو از نظر تو بشناسم که چه جوری منو می بینی نشونه شم این باشه که تا وارد صحنت شدم از اولین حرف اولین کسی که با من حرف می زنه من پیامتو بگیرم وارد صحن که شدم خانممو گم کردم. اینور بگرد، اونور بگرد یه دفه دیدم داره میره خودمو رسوندم بهش و از پشت سر صداش زدم که کجایی؟روشو که برگردوند دیدم زن من نیست بلافاصله بهم گفت:«خیلی خری»حالا منم مات شده بودم که امام رضا عجب رک حرف میزنه.زنه دید انگار دست بردار نیستم دارم نگاش می کنم گفتش «نه فقط خودت ، پدر و مادر و جدو آبادتم خرند».علامه میگن این داستانو برای مطهری تعریف کردم تا ۲۰ دقیقه می خندید…87727544352879866777انتهای پیام