فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نتیجه امام…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “عشق جاویدان” نوشت:

بهتر است به نتیجه ایدئولوژیکی راه امام (ره) بنگریم تا خرده گیری به نتیجه ژنتیکی امام!

00643909912411586589