فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کمی متفاوت تر…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “نیمکت” نوشت:

5768236640994501524

تابستان و گرما هم آرام آرام دارد رخت میبندد از شهر ها…

تابستان و گرمایی ک گاهی امتحانی بود از جانب حضرت حق…

گرمایی ک تعدادی فروختند ایمان و اعتقادشان را…

گرمایی ک پر بود از شر شر  عرق ریختن…

گرمایی ک با شروع رمضان صد برابر شد…

گرمایی ک باعث شد روزه داران هم به بهانه آن فرار کنند از روزه…

گرمایی ک ایمان و اعتقادمان را ب باد فنا داد…

نمیدانم از کجا باید شروع کنم و از چه باید بگویم…

نمیدانم از خدا شکایت کنم یا از گرما…

از تابستان شکایت کنم یا از رمضان…

شایدم باید از مردمانی شکایت کنم ک گرما را بهانه کردند برای بی بند و باریشان…

برای بی عفتی و بی حیاییشان…

برای روزه نگرفتنشان…

حالا روزه ب کنار… برای روزه خواریشان…

برای…

این وسط اما…

بودند افرادی ک اعتقادشان را چسبیدند و نفروختند دینشان را…

بودند دخترانی ک عفتشان را ترجیح دادند ب گرمای 45 درجه ای با زبان روزه…

بودند پسرانی ک با لبهای خشک و سر و روی عرق کرده و زبان روزه و در این گرمای تابستان کار میکردند پا ب پای دیگران و دم نمیزدند از سختی.

دم نمیزدند از گرما…

نفروختند دینشان را…

و من…

به عنوان ذره ای هرچند کوچک،با زبان ناقص و قصار خود میخواهم تشکری کنم از اینان…

تشکری کنم از کلاغ های سیاه رنگ شهرمان…

از دختران چادری شهرمان…

از کسانی ک تمام توهین ها و کنایه ها و سختی هارا به جان میخرند تا چادرشان را حفظ کنند…

آری دختران چادری ما کلاغ اند…

کلاغی ک راضی شد ب رضای خدا و سیاه ماند ولی آزادانه زندگی کرد…

و نه مانند بلبلان… بلبلانی ک اعتراض کردند ب خدا و خدا زیبایی و رنگارنگی به آنها عطا کرد… ولی در بند…

ولی در قفس… و شدند بازیچه یک مشت هوس باز…

دختران چادری ما کلاغ اند. چون کلاغ تنها پرنده ایست ک در تاریکی ها و در خفا به عشق بازی می پردازد….

ونه مثل دیگر جانوران و پرندگاه ب صورت آشکارا…

آری دخترکان چادری مان کلاغ اند…

کلاغی ک سمبل عفت و حیاست…

کلاغی ک فقط راضیست ب رضای خدا…

*************************************

حجاب فاطمی گوارای وجودتان…

🙂

و عاقبت بخیری نصیبتان…

دلنوشت:

برای خدا فرقی ندارد که بندگی کنی یا نه!

مهم این است که خود را بنده خدایت بدانی نه بنده این و آن!

******************************************************

ای کاش بتوانیم همیشه صادق باشیم…

انتهای پیام