نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

گردان پشت میدون مین …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “*علیِ زمانه در جستجوی عمّار*” نوشت :

files_blogSystem_blogs_monem___MG_009425[w730xhmresizeByMaxSize]

گردان پشت میدون مین زمینگیر شد…

چند نفر رفتن برای باز کردن معبر مین…

بینشان یک نوجوان حدود 14 ساله بود…

چند قدم دوید سمت میدان…

 

یکدفعه ایستاد!!
ترسیده بود؟!!
یکی گفت: خب ! طفلک همش 14 سالشه!!!

ترس هم داره…
اما نه…

پوتین هاشو داد به بچه ها و گفت:”تازه از گردان گرفتم ، حیفه! بیت الماله!”
و پا برهنه رفت…

قابل توجه هر کدام از ما که به نوعی متصدی بیت المال هستیم….

قابل توجه هرکدام از ما که به نوعی در راه اشتباه قدم بر می داریم…

کاش به هوش باشیم…