نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

امسال اوضاع اقتصادي كشور چگونه است؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “انجمن فرزانگان دامغان” نوشت: الحمدالله به گونه اي است كه تمام پينه دوزان توانستند به زيارت كعبه روند!

1

می گویند:

شاه عباس از وزير خود پرسيد: “امسال اوضاع اقتصادي كشور چگونه است؟ وزير گفت:

 

الحمدالله به گونه اي است كه تمام پينه دوزان توانستند به زيارت كعبه روند!

 شاه عباس گفت: نادان! اگر اوضاع مالي مردم خوب بود مي بايست كفاشان به مكه مي رفتند

 نه پينه‌دوزان، چون مردم نمي توانند كفش بخرند ناچار به تعميرش مي پردازند،

 

بررسي كن و علت آن را پيدا نما تا كار را اصلاح كنيم.

انتهای پیام