فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

از تورم چه می دانیم…؟؟!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حماسه های پایداری” نوشت:تورم عبارت است از “افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها”.

6966249650842134749
درباره ی این تعریف، مهم آن است که به چند نکته توجه کنیم:
اول، اینکه تورم فرآیند افزایش قیمت هاست؛ نه صرفاً وجود قیمت های بالا.
دوم، استمرار این افزایش.
سوم، عرصه ی این افزایش نه قیمت های مطلق است و نه قیمت های نسبی بلکه سطح عمومی قیمت هاست.

انتهای پیام