نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ارزش این تسبیحات نزد امام صادق (ع) از هزار رکعت نماز مستحبی بالاتر است!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “قرارگاه عمارها” نوشت:

001