سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

روزی که عزیز فاطمه می آید…

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتینوشت: با خـــامنه ای دلم چقــدر آرام است

siO06YS_535

با خـــامنه ای دلم چقــدر آرام است

با حضــرت ماه ، امتم هـــمگام است

راهی نمـــانده تا به ســـوی مهدی (عج)

با رهبــــر ما خصم جهان ناكــام است