نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دل نوشته ها ونصیحت نامه های معراج کنندگان

نوبت شما به نقل از وبلاگ (پایگاه امام حسین (ع)): ای برادران:در پس این غمناکی هاودر پی این همه رنج وملامت شیرینی وگوارایی نیز هست اگر ملت ما دچار جنگ شود ودر عوض به اصالت خود رسید یعنی به قطرت پاک الهی اش بازگشت.
1_81

نام ونام خانوادگی:علی اکبر ادهم

تاریخ نوشت وصیتنامه:25/4/1361

ای برادران:در پس این غمناکی هاودر پی این همه رنج وملامت شیرینی وگوارایی نیز هست اگر ملت ما دچار جنگ شود ودر عوض به اصالت خود رسید یعنی به قطرت پاک الهی اش بازگشت.

– برادران وخواهرانم تا زمانیکه در قید حیات هستید امام را تنها نگذارید که تنها نگذاشتن امام مساوی است با نگهداشتن اسلام، به فرامین امام گوش دهید وحتی الامکان آن را به اجرا در آورید.