آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هشدار حاج قاسم

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتینوشت:

هشدار سردار قاسم سلیمانی، سرباز فداکار امام خامنه‌ای، به غرب منتشر شد:

n9374_85601247121098824739

هشدار سردار قاسم سلیمانی، سرباز فداکار امام خامنه‌ای، به غرب منتشر شد:

«هر چتربازی که قرار است از هواپیما هلی برن شود، 

هر تفنگداری که قرار است از ناوها پیاده شود،

هر کماندویی که قرار است از با نفربر وارد شود،

یادش باشد که قبلاً تابوتش را سفارش داده باشد،

شامات (سوریه) خط قرمز انقلاب اسلامی است،

همان جایی که می‌تواند معراج ما و گورستان شما باشد.»