اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تواضع یعنی…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ علمدار کمیل  ” نوشت:

گونی بزرگی را گذاشته بود روی دوشش و توی سنگرها جیره پخش می کرد.

بچه ها هم با او شوخی می کردند؛

_ اخوی دیر اومدی.

_ برادر می خوای بکشیمون از گشنگی؟

_ عزیز جان!حالا اول میری سنگر فرماندهی برای خودشیرینی؟

گونی بزرگ بود و سر آن بنده خدا پایین.

کارش که تمام شد،

گونی رو زمین گذاشت،همه شناختنش!!!

کاوه…محمود کاوه…فرمانده لشکر بود.

cMbcالا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر