فوریه 9, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

كمپوت رب گوجه

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت: مصاحبه گر :ترکش خمپاره پیشونیش رو چاك داده بود روی زمین افتاد و زمزمه میکرد

sdfre

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

مصاحبه گر :

ترکش خمپاره پیشونیش رو چاك داده بود روی زمین افتاد و زمزمه میکرد

دوربین رو برداشتم و رفتم بالای سرش

داشت آخرین نفساشو میزد

ازش پرسیدم این لحظات آخر چه حرفی برای مردم داری

با لبخند گفت: از مردم کشورم میخوام وقتی برای خط کمپوت میفرستن.

عکس روی کمپوت ها رو نکنن

گفتم داره ضبط میشه برادر یه حرف بهتری بگو

با همون طنازی گفت… آخه نمیدونی سه بار بهم رب گوجه افتاده …!!!

انتهاي پيام.