نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حال ما کنعانیان

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت:  ما مانده ایم بابسیاری آرزوهای واهی مان و حاجت هایی که چله نشین  شبهای چهارشنبه جمکرانت کرده اند…

n00006882-b

حال ما این روزها به حال کنعانیانی می ماند که گرفتار خشکسالی ایمان شده اند! و آفت دنیا طلبی تمام کشتزارهای اعتقاداتشان را به خاکستر نشانده است.اینک ما مانده ایم بابسیاری آرزوهای واهی مان و حاجت هایی که چله نشین  شبهای چهارشنبه جمکرانت کرده اند…

ما این کنعانیان تهیدست بی اقبال ..با این چشم های که در سرابستان کور دنیا دو دو می زنند..

واین گوشهایی که قادر به شنیدن فریاد عدالت خواهی تو نیستند..

ما مانده ایم..با انبوه بلایایی که بر سر دین مان آورده ایم..

با عرقی که سالهاست از شرم آلودگی هایمان بر پیشانی داریم..با تعصبی که از ریشه پوسیده …و غیرتی که چون شمشیر در غلاف غفلتهای همیشه مان مانده است..

در هیاهوی این تمدن شیطانی..این تبرج جاهلی مدرن..

و این جهل آشکار که چونان موریانه به جان درخت باورهای ریشه دارمان افتاده است..