آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آثار اخروی نماز شب

نوبت شما به نقل از وبلاگ “خورشید شیعه” نوشت: خداوند به کسانی که نماز شب می خوانند مباهات می فرماید. نماز شب نوری است در قبر، در صراط، در میزان برای خواننده اش و خداوند از آنان خشنود است و آنان را به مقامی می رساند که به غیر از انجام این عمل کسی به آن مقام نخواهد رسید. رسول خدا (صل الله علیه و آله) به واسطه نماز شب به مقام محمود رسید «و من اللیل متهجد به نافله لک عسی این یبعثک ربک مقاما محمودا»

667

پایگاه اینترنتی خورشید شیعه این بار برای شما بازدیدکنندگان عزیز مطلبی تحت عنوان “آثار اخروی نماز شب” آماده کرده است. آیت الله دستغیب در کتاب قیامت و قرآن خود و در صفحه ۱۷۴ و ۱۷۵ میگوید : خداوند به کسانی که نماز شب می خوانند مباهات می فرماید. نماز شب نوری است در قبر، در صراط، در میزان برای خواننده اش و خداوند از آنان خشنود است و آنان را به مقامی می رساند که به غیر از انجام این عمل کسی به آن مقام نخواهد رسید. رسول خدا (صل الله علیه و آله) به واسطه نماز شب به مقام محمود رسید «و من اللیل متهجد به نافله لک عسی این یبعثک ربک مقاما محمودا»

نا برده رنج گنج میسر نمی شود * * * * * *  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

انتهای پیام