نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رهبر عمود خیمه این انقلاب ماست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سرباز ولایتی  ” نوشت:

رهبر عمود خیمه گهِ انقلاب ماست

راه ولیّ و روح خدا، انتخاب ماست

 


همپای ذوالفقار بگو «یا علی مدد»
ماییم بی شمار بگو «یا علی مدد»
اوّل قدم، تبرّی از دشمنان اوست
تبیین مرز، با عدوی این زمان اوست
ذلّت به جز طریق مقدّس مآب نیست
نفرین به هر که پیرو اسلام ناب نیست
در گاه جنگ و فتنه و خون، وقت خواب نیست
غیرت ندارد آن که پی انقلاب نیست
ما هم مسیر خفته کًَس و مانده، نیستیم
نفرین به ما اگر که ز رفتن بایستیم
«خاتم به دست لشکر شیطان نمی دهیم
جان می دهیم و ملک سلیمان نمی دهیم»

9-dey

از پا میفت تا که مسیرت تمام نیست
هر ادّعا، بیان گر خطّ امام نیست
تا فتح انتهای افق، جنگ ما به پاست
سیّد علیّ خامنه ای مقتدای ماست
انگشتر حدید به دستش زده ولی
پیچیده در زمین و زمان «ظافرٌ علیِ»