اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سفیانی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: یکی از نشانه های حتمی ظهور مصلح بزرگ جهانی، خروج سفیانی است.

th

یکی از نشانه های حتمی ظهور مصلح بزرگ جهانی، خروج سفیانی است.

سفیانی به نقل از روایات:

                          مردی است به رنگ سرخ و زرد، با چشم کبود.

در ظاهر ذکر خدا می گوید

ولی از پلیدترین و کثیفترین مردم روزگار است. در پلیدی و خباثت چنان است که زن بچه دار خود را از ترس اینکه مبادا مردم را به مخفیگاه او راهنمایی کند زنده به گور می کند.

امام صادق(ع): گویی می نگرم که سفیانی در کوفه و در میان شهر شما بساط خویش را گسترده است و جارچی های او جار می زنند که:«هر کس سر شیعه ای را بیاورد یک هزار درهم جایزه دارد». آنگاه است که همسایه بر همسایه می شورد و او را به جرم شیعه بودن سر می برد تا هزار درهم جایزه بگیرد.

در برخی از روایات از امام علی علیه السلام در مورد نام سفیانی پرسیده شده و آن حضرت از بیان آن خودداری کرده اند. به نظر می رسد سفیانی فرد مشخصی نیست، بلکه فردی است با وﯿﮋگی های ابوسفیان، که در آستانه ظهور مهدی(عج) به طرفداری از باطل خروج می کند و مسلمانان را به انحراف می کشاند.

امام سجاد(ع) می فرمایند: ظهور قائم از ناحیه خداوند، قطعی و خروج سفیانی نیز قطعی است. در برابر هر قیام کننده و مصلحی، یک سفیانی وجود دارد.

امام صادق(ع) می فرماید: ما و خاندان ابوسفیان، دو خاندانی هستیم که بر سر دین خدا با هم دشمنی داریم. ما سخن خداوند را تصدیق کردیم و آنان تکذیب کردند. ابوسفیان با پیامبر(ص) مبارزه کرد و معاویه با علی(ع) و یزید با حسین(ع) به مخالفت برخاستند و سفیانی نیز با قائم(ع) خواهد جنگید.

منبع: موعودنامه