فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نمایندگان مردم! این عکس ها جهت یاد آوری است!!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت : فتنه 88 واقعیت تلخی است که متاسفانهبسیاری از خانواده های ایرانی را داغدار و عزادار و نظام جمهوری اسلامی را متحمل هزینه های مادی و معنوی فراوانی کرد.

اما آیا می توان فتنه 88 و هزینه سنگینی را که در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم به کشور تحمیل شد، به راحتی فراموش کرد؟
63356_509
مقام معظم رهبری در 29 دیماه 1388 در ديدار با اعضای شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى‌، در توضیح ماهیت فتنه فرمودند “فضاى غبارآلود، همان فتنه است. فتنه معنايش اين است كه يك عده‌اى بيايند با ظاهرِ دوست و باطنِ دشمن وارد ميدان شوند، فضا را غبارآلود كنند؛ در اين فضاى غبارآلود، دشمنِ صريح بتواند چهره‌ى خودش را پنهان كند، وارد ميدان شود و ضربه بزند.”
63357_423

63359_479
63360_873

63361_41363366_92363368_38963370_847

63371_293

ایشان در همان سخنرانی اضافه کردند “وقتى در داخل محيط فتنه، كسانى با زبانشان صريحاً اسلام و شعارهاى نظام جمهورى اسلامى را نفى ميكنند، با عملشان هم جمهوريت و يك انتخابات را زير سؤال ميبرند، وقتى اين پديده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص اين است كه مرزشان را مشخص كنند، موضعشان را مشخص كنند. دوپهلو حرف زدن، كمك كردن به غبارآلودگى فضاست؛ اين كمك به رفع فتنه نيست، اين كمك به شفاف‌سازى نيست. شفاف‌سازى، دشمنِ دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگى، كمك دشمن است. اين، خودش شد يك شاخص. اين يك شاخص است: كى به شفاف‌سازى كمك ميكند و كى به غبارآلودگى كمك ميكند. همه اين را در نظر بگيرند، اين را معيار قرار بدهند.”
63375_46863406_69363407_93563408_97263410_35363411_610
فتنه 88 واقعیت تلخی است که متاسفانه بسیاری از خانواده های ایرانی را داغدار و عزادار و نظام جمهوری اسلامی را متحمل هزینه های مادی و معنوی فراوانی کرد.

مرور تصاویر تکان دهنده و تلخ زیر شاید بتواند به بازیابی حافظه برخی از نمایندگان مجلس کمک کند!

63419_538