فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

در آیین علم بخش پنجم …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حریم ریحانه” نوشت:

در آیین علم بخش پنجم …

چشم های بیمار …

کلیه روانشناسان چشم چرانی را یک نوع انحراف روانی قلمداد می کنند .

این انحراف هرگاه در کسی به وجود آید …02801594881896745132

چشم های بیمار …

کلیه روانشناسان چشم چرانی را یک نوع انحراف روانی قلمداد می کنند .

این انحراف هرگاه در کسی به وجود آید …

قابل توقف نخواهد بود و هر لحظه بر میزان آن افزوده خواهد شد . یک فرد چشم چران هرگز با چند ساعت چشم چرانی نمودن در روز قانع نمی شود و واین حالت کم کم در او یک حالت وحشیانه و حیوانی خاصی به وجود می آورد و رفته رفته او را به یک بیماری وانحراف روانی دیگر به نام vojeurisme  مبتلا می سازد . در این حال بیمار از تماشای بدن عریان و …لذت می برد واین مرحله مقدمه ایجاد انواع سادیسم   sadism   است .

برای چشمهایت . محمد باقر راستگو ، ص34

89649374770646409086

خرید کالا یا …

بسیاری از تجار بزرگ جهانی از زن برای فروش کالا استفاده می کنند . عکس بدن آنها را روی جوراب و … می اندازند (از نظر فروید ، مرد با دیدن تصویر و عکس ها که نمایانگر چیزی از زن باشد ، لذت برده و ارضاء می شوند) ویا او را کنار اشیاء قرار می دهند، مردها در حقیقت عکس زن هارا می خرند نه کالا را .

روانشناسی در خدمت سیاست . زیگموند فروید . ص65

 

پایان …