اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یک شبی مجنون نمازش را شکست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “فرزانگان کویر دامغان” نوشت: عشق آن شب مست مستش کرده بود/   فارغ از جام الستش کرده بود…

0

چقدر راحت یادمان می رود

                       که هر چه داریم از اوست .

                                            وچقدر زود فراموش می کنیم

                                                                   که همواره در منظر او هستیم

                                                                                              و افسوس

                                                                                                                 غافل از او

           

یک شبی مجنون نمازش را شکست/

                                          بی وضو در کوچه لیلا نشست،

،عشق آن شب مست مستش کرده بود/

                                                          فارغ از جام الستش کرده بود

 

،سجده ای زد بر لب درگاه او

پر ز لیلا شد دل پر آه او

،گفت یا رب از چه خوارم کرده ای… /

 بر صلیب عشق دارم کرده ای

 

، جام لیلا را به دستم داده ای/

و ندر این بازی شکستم داده ای

 

، نشتر عشقش به جانم می زنی/

 

 دردم از لیلاست آنم می زنی

،خسته ام زین عشق، دل خونم مکن /

من که مجنونم تو مجنونم مکن

،مرد این بازیچه دیگر نیستم /

این تو و لیلای تو … من نیستم

 

،گفت: ای دیوانه لیلایت منم /

در رگ پیدا و پنهانت منم

،سال ها با جور لیلا ساختی /

من کنارت بودم و نشناختی

 

،عشق لیلا در دلت انداختم /

صد قمار عشق یک جا باختم


،کردمت آوارهء صحرا نشد /

 گفتم عاقل می شوی اما نشد

 

،سوختم در حسرت یک یا ربت/

غیر لیلا بر نیامد از لبت

 روز و شب او را صدا کردی ولی /

 دیدم امشب با منی گفتم بلی


، مطمئن بودم به من سرمیزنی /

در حریم خانه ام در میزنی

، حال این لیلا که خوارت کرده بود /

درس عشقش بیقرارت کرده بود

.مرد راهش باش تا شاهت کنم /

صد چو لیلا کشته در راهت کنم