نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

لطف خدا

نوبت شما به نقل از وبلاگ (سجده گاه عشق): آیا میدانید که : یکی از دلایل وجود امام ، قاعده ی لطف خداست.
sahebazaman-298x300

آیا میدانید که : یکی از دلایل وجود امام ، قاعده ی لطف خداست.