نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

روضه خوانی یه وهابی شیعه شده

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت: بچه شیعه ها! حتماً دانلود کنید … تمام درد دنیا توی این روضه هست  روضه خوانی یه وهابی شیعه شده

147