مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ماه تمام

نوبت شما به نقل از وبلاگ (عطر یاس): از خود گذر کنیم که این خان آخر است … این انقلاب بیمه عباس واکبر است


siO4Uu_535

از خود گذر کنیم که این خان آخر است

 این انقلاب بیمه عباس واکبر است

 

 تحریم می کنند که تسلیممان کنند

غافل از این که دل به بلا ها شناور است

 

 بیم هلاک نیست کسی را که از ازل

چشم امید او به خدای پیمبر است

 

با سکه ودلار نداریم هیچ کار

ما را به سر اشارات رهبر است

ای نایب امام بفرما که جان دهیم

جانی که عاشقانه فدای تو سرور است

 

جان می دهیم وننگ ملامت نمی خریم

 حرف امام همان حرف آخراست