سپتامبر 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حجاب حضرت زهرا (سلام الله علیها)

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت: دخترک رو به من کرد و گفت : واقعا آقا ؟!
گفتم : ببخشید چی واقعا ؟!

گفت : واقعا شما بچهبسیجی ها از دخترای چادر به سر بیشتر از ما خوشتون میاد !

گفتم : بله
گفت : اگه آره ، پس چرا پسرایی که از ما ها خوششون میاد از کنار ما که میگذرند محو ما میشن، ولی همین خود تو و امثال تو از چند متری یه دختر چادری که رد میشید فقط سر پایین میندازید و رد میشید!
گفتم : آره راست میگی ، سر پایین انداختن کمه !
گفت : کمه ؟ ببخشید متوجه نمیشم ؟
گفتم : برای تعظیم مقابل

 حجابحضرت زهرا (سلام الله علیها) ،

باید زانو زد حقا که سر پایین انداختن کمه …
گفت: آره تو راست میگی ..