آگوست 16, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان” نوشت:

دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم

زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را بـا هـَر مــردے تقسـیم نمـے کنم

عـشـقَم تنها خــاص ِ یکـــ نـفر اَســت

غـَرق ِ عـــــشــــــق خواهــم کرد آنکه خاص ِ من باشـد

طــورے کـه بـــے نیاز شـود از عـشق، ســیرابــ شـود از زندگـــے1375902881381672_large