دسامبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جنگ ادامه دارد

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سرباز ولایتی  ” نوشت: به راستی جنگ، امتداد کدام احساس خفته ما بود؟

six9sI_535

به راستی جنگ، امتداد کدام احساس خفته ما بود؟ تپش کدام نبض را در وجودمان نواخت؟ آرامش کدام سینه را به آشوب كشید؟ و کدام غیرت را در پدران ما برانگیخت که پس از سال ها هنوز تداعی شعر و شوق و شیفتگی‌‌هایش، کارون را به دجله می‌پیوندد و غرب و جنوب را مركز تاریخ ایران كرده است؟

هنوز شهید داریم ،چند روز پیش اعلام کردند 102 شهید به کشور وارد می شوند پس بدانید جنگ تمام نشده است و شهدا زنده اند

 

هرچه گفتم صبرکن نشنید و رفت  
  برخیال خام من خندید و رفت
پنجه زد بر روی وجدانش زمان  
  یک سخن از مثنوی پرسید و رفت
شعله می زد در درونش آفتاب  
  در پی ایثار دل رقصید و رفت
من اسیر وسوسه او پرخروش  
  روی شهر غم زده بوسید و رفت
رمز شیدایی بلند آوازه شد  
  در دلش بوی خدا پیچید و رفت
چشم می گون شبش پرخاطره  
  خفتگان را دانه می پاشید و رفت
وصله کرد خود را به سقف آسمان  
  یک سبد شبنم زخون برچید و رفت
در سپیده دم به هنگام اذان  
  صوت لبیک خدا بشنید و رفت