ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آخر یک روز شیعه برات حرم می سازه…

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتی ” نوشت:

با بي کسي و غربت و غم مي سازيم

l8457_baghisadelarg2E

با بي کسي و غربت و غم مي سازيم

با شيون و آه دم به دم مي سازيم

سوگند به آن چهار قبر خاکي

يک روز برايتان حرم مي سازيم