آگوست 16, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

زینب و یک مشت حرامی…

نوبت شما به نقل از “ بچه ولایتی

 این روز ها باز آدم یاد شام غریبان می افتد

یاد تنهایی عمه سادات (س)

a2657_Zaynab

 این روز ها باز آدم یاد شام غریبان می افتد

یاد تنهایی عمه سادات (س)

زینب ماندست و یک مشت حرامیان وحشی صفت

دوباره سپاه عمر سعد می تازد

شمر نعره می زند و حرمله گردن کشی میکند

دیگر نه عباسی است نه علی اکبر و نه قاسمی

زینب(س) تنهای تنهاست …

زینب(س) مانده است و یک مشت حرامی…