آگوست 14, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نمی دانید چه حس خوبیست…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز کوچک رهبر  ” نوشت:

نمی دانید چه حس خوبیست پوشیدن ارثیه ی مادرمان حضرت زهرا(س).

هوالجمیل

نمی دانید چه حس خوبیست…

نمی دانید چه حس خوبیست پوشیدن ارثیه ی مادرمان حضرت زهرا(س).

برسر مزار شهیدی  نوشته است : من از خواهرانی که حجاب اسلامی خود را رعایت نمی کنند راضی نیستم. و نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی برادران  شهیدت ازحجاب تو راضی اند.

نمی دانید چه حس خوبیست  زمانی که می دانی با پوشیدن چادر یعنی همان حجاب مقدس ،  دیگر گدا و اسیر توجه دیگران نیستی.

نمی دانید چه حس خوبیست پوشیدن حجابی که حافظ توست وامنیت خود را با پوشیدن آن تضمین می کنی ودیگر خیالت راحت است که تو عروسک خیمه شب بازی دیگران نیستی.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی چادرت زیباست و دیگر لازم نیست برای زیبا کردن خود از رنگ و لعاب های مصنوعی استفاده کنی.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی با پوشیدن چادر ، حجاب برتر زنان سرزمینت را انتخاب کرده ای.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که دختران جوان سرزمینت را با پوشش زیبایی مانند چادر در قله های سربلندی و افتخار می بینی.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی با پوشیدن چادر و حفظ حجاب و عفتت قدردان شهیدان کشورت هستی.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی حجابت از شرمندگی هایی که نسبت به خون شهیدان خاک پاک کشورت داری می کاهد.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی با حفظ عفاف خود زکات زیبایی ات را می دهی و با حفظ حجاب خود یکی از واجبات دینت را انجام داده ای.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی چتری مانند حجاب داری که از تو دربرابر بارش نگاه های مسموم دیگران محافظت می کند.

نمی دانید چه حس خوبیست زمانی که می دانی صاحب ارزشی به نام حجاب هستی که به زندگیت زیبایی بخشیده.

 

ونمی دانید چه حس خوبیست داشتن همه ی این حس ها برای زنان و دختران کشورت. چراکه می دانی با داشتن آن ها در امنیت و آرامشی.