نوامبر 30, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

من از ظهور میترسم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “  سرباز ولایتی   ” نوشت:

من از سرودن شعر ظهور مي ترسم

دوباره بيعت و بعدش عبور مي ترسم

386729_K5DBVXfW

 

من از سرودن شعر ظهور مي ترسم

دوباره بيعت و بعدش عبور مي ترسم

من از سياهي شب هاي تار مي گويم

من از خزان شدن اين بهار مي گويم

 

درون سينه ما عشق يخ زده آقا 

 

 

 

تمام مزرعه هامان ملخ زده آقا

 


كسي كه با تو بماند به جانت آقا نيست

براي آمدن اين جمعه هم مهيّا نيست