اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دلیل بی حجابی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مقتدر مظلوم” نوشت: میگویی دلم پاک است …. می گویم خواهرم از دل پاک عمل پاک هم برمی آید ….

awfwaf

میگویی دلم پاک است ….
میگویم خواهرم از دل پاک عمل پاک هم برمی آید ….
میگویی من هم عفیف هستم ….
میگویم خواهرم تو مرتبه ای از عفت را داری ؛ مثلا اینقدر عفت داری که تن فروشی نکنی ،زنا نکنی اما زنای چشم چطور؟ با مرتبه کامل عفت کمی فاصله داری….
میگویی خب پسرها چرا جلوی نگاهشان را نمیگیرند؟
میگویم راست میگویی خواهرم …

برادرم! با آزاد گذاشتن نگاه و اعتنا به جلب توجهات ، دلیل بی حجابی خواهرت نشو

انتهای پیام