ژانویه 29, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نماز اول وقت شاه کلید است

نوبت شما به نقل از وبلاگ“کوتاه اما تاثیرگذار” نوشت:جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت :سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.
قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.
قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد. قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ نخودکی فرمود
:
برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!

شیخ نخودکی فرمود :

نماز اول وقت شاه کلید است!
68131292781758613307انتهای پیام