فوریه 5, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

اشک…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سرباز کوچک رهبر  ” نوشت:

عکس اول را در آورد: این پسر اولم محسن است.

13733970993

عکس اول را در آورد: این پسر اولم محسن است.
عکس دوم را گذاشت روی عکس محسن: این پسر دومم محمد است، دوسال با محسن تفاوت سنی داشت.
عکس سوم را آورد و گذاشت روی عکس محمد؛ رفت بگوید این پسر سومم.. سرش را بالا آورد، دید شانه های امام(ره) دارد می لرزد..امام(ره) گریه اش گرفته بود..
فوری عکسها را جمع کرد زیر چادرش و خیلی جدی گفت:
“چهارتا پسرم رو دادم که اشکتو نبینم…”