اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

میشه واقعا خوب بود؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سخت ولی آسان” نوشت:  تا حالا با خودت فکر کردی میشه خوب بود ،احترام نگه داشت ،دروغ نگفت ،غیبت نکرد یا کلی بگم گناه نکرد.. واقعا چرا …؟

azab

تا حالا با خودت فکر کردی میشه خوب بود ،احترام نگه داشت ،دروغ نگفت ،غیبت نکرد یا کلی بگم گناه نکرد..

واقعا چرا …؟

چرا ما خوبی رو می بینیم و لی بدی رو ترجیح میدیم ؟چرا ارزشها رو نادیده گرفته دنبال ضد ارزشها میریم ؟مگه ما نمیدونیم  یه روز اومدیم یه روز دیگه میخوایم بریم اونم باید با دست پر بریم نه با انبوهی از گناه ؟

یعنی واقعا نمیدونیم ؟….

ولی بدونید سخته ولی آسان میشه خوب بود ،احترام نگه داشت ،دروغ نگفت ،غیبت نکرد یا کلی تر بگم گناه نکرد…

انتهای پیام