مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

29 دی روز غزه

نوبت شما به نقل از وبلاگ (فصل الخطاب): 29  دی روز غزه … 29 دی روز مقاومت .. 29 دی روز مظلومیت
1

29 دی روز غزه

29 دی روز مقاومت

29 دی روز مظلومیت …

مبارزات خونبار و بدون وقفه ملت مظلوم فلسطین، علیه اسرائیل غاصب و صهیونیزم ادامه دارد و هر روز که از این مبارزه می گذرد، وسعت و عمق بیشتری پیدا می کند.

ملت مظلوم فلسطین، بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران،سمت و سوی جدیدی به مبارزات خود بخشیدند و با توجه به حمایت معنوی ملت مسلمان ایران و حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و با شهادت طلبی خود، هر روزه به پیروزی خود مصمم تر و نزدیکتر می شوند.

از طرف دیگر، ضعف و ذبونی صهیونیسهای غاصب و به زانو در آمدن اسرائیل نابکار،عدم نتیجه گیری از سازش با عوامل فریب خورده، هر روزه سران صهیونیستی، جنایتی تازه و خونبار را بوجود می آورند، که یکی از هزاران جنایت اسرائیل غاصب، حمله به باریکه غزه و به خاک و خون کشیدن مردم بی دفاع و به شهادت رساندن کودکان و سالخوردگان فلسطینی بود.

امروز روز غزه و یادآور ددمنشی صهیونیستهای ددمنش و روزی ماندگار در صحنه مقاومت مردم فلسطین